دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : حمیدرضا عباسیان جهرمی (1364)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
از مدیریت پروژه تا مدیریت سبد پروژه ها (1391) / روانشادنیا ، مهدی (1359)، نویسنده

کاربران آنلاین :0