دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : انستیتو مدیریت پروژه

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
استاندارد عملی برآورد پروژه (1390)
مدل بلوغ مدیریت سازمانی پروژه (OPM3 (1389) / انستیتو مدیریت پروژه

کاربران آنلاین :0