دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات همایش

همایش: کارگاه تخصصی بتن خود تراکم ((نخستین; 1385; تهران))

مدارک موجود از این همایش

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
بتن خودتراکم: مجموعه مقالات اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم 10 اسفند 1385 (1389) / کارگاه تخصصی بتن خود تراکم ((نخستین; 1385; تهران))

کاربران آنلاین :0