دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمد رضا سلطاندوست (1341 -)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اجزا و چرخه‌ی سرمایش (1393) / سلطاندوست ، محمد رضا (1341 -)
اقلیم، معماری، تهویه مطبوع (1390) / سلطاندوست ، محمد رضا (1341 -)
تاسیسات برقی برای دانشجویان معماری (1395) / سلطاندوست ، محمد رضا (1341 -)
تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری (1394) / سلطاندوست ، محمد رضا (1341 -)
راهنمای مهندسی گرمایش و تهویه مطبوع (1392) / پورجیز ، فرد
پهنه‌بندی اقلیمی ایران برای طراحی معماری و تاسیسات مکانیکی (1397) / سلطاندوست ، محمد رضا (1341 -)

کاربران آنلاین :0