دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مسعود برومند

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر / برومند ، مسعود، مدیر مسئول
نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر / برومند ، مسعود، مدیر مسئول

کاربران آنلاین :0