دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : L Hanzo

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Adaptive wireless transceivers (بی تا) / Hanzo ، L، نویسنده
ADAPTlVE WlRELESS TRANSCElVERS (2002) / Hanzo ، L، نویسنده
OFDM and MC-CDMA (2002) / Hanzo ، L، نویسنده
OFDM and MC-CDMA (2003) / Hanzo ، L، نویسنده
Single-and Multi-Carrier CDMA (بی تا) / Hanzo ، L، نویسنده
Turbo coding Turbo equalisation and space-time codingfor transmission over fading channels (2002) / Hanzo ، L، نویسنده
Turbo Coding, Turbo Equalisation and Space-Time Coding (بی تا) / Hanzo ، L، نویسنده

کاربران آنلاین :0