دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Martin Sauter

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
From GSM to LTE‐Advanced Pro and 5G An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband (2017) / Sauter ، Martin، نویسنده
Communication Systems for the Mobile Information Society (2006) / Sauter ، Martin، نویسنده

کاربران آنلاین :0