دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمدرضا معتمدی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
بررسی عددی انتشار آلودگی در خاکهای غیراشباع و ارائهی روش ژئوتکنیکی آلودگیزدایی (1397) / معتمدی ، محمدرضا، نویسنده

کاربران آنلاین :14