دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمد تقی زاده قوژدی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاهها با به کارگیری مدل SWOT و روشهای تصمیمگیری چندشاخصه در محیط فازی)مطالعه موردی : (دانشگاه دولتی تربت حیدریه) (1397) / تقی زاده قوژدی ، محمد، نویسنده

کاربران آنلاین :16