دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : حسن ساقی (1354 -)

[دکتر]

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اصول طراحی هیدرولیکی و اجرای سرریز سدها (1393) / ساقی ، حسن (1354 -)
سرریز سدها طراحی، اجرا، بهره برداری (1394) / ساقی ، حسن (1354 -)

کاربران آنلاین :0