دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مسعود نیکوکار.1332

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت(1) (1399) / نیکوکار.1332 ، مسعود، نویسنده
ریاضیات وکاربرد آن درمدیریت(2) (1399) / نیکوکار.1332 ، مسعود، نویسنده

کاربران آنلاین :0