دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Bassem R Mahafza

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Matlab simulations for radar systems design (2003) / Mahafza ، Bassem R، نویسنده
MATLAB simulations for radar systems design (2004) / Mahafza ، Bassem R، نویسنده
Radar systems analysis and design using MATLAB (2000) / Mahafza ، Bassem R، نویسنده
Radar Systems Analysis and Design Using MATLAB (2000) / Mahafza ، Bassem R، نویسنده
Radar systems analysis and design using MATLAB (2005) / Mahafza ، Bassem R، نویسنده
پردازش و تحلیل سیگنال رادار با استفاده از Matlab (1392) / محافضه ، باسم ر، نویسنده

کاربران آنلاین :0