دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : uk hk

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مهارتهای آموزشی و پرورشی (روشها و فنون تدریس) (1371) / شعبانی ، حسن، نویسنده
نامه های پدری به دخترش (1346) / نهرو ، جواهر لعل (1964- 1889)، نویسنده
نگرشی نو بر اندیشه اسلامی (1370) / مدرسی ، محمدتقی (1945)، نویسنده
هیدرولیک کاربردی (1358) / نجمائی ، محمد (1321)، نویسنده
کتاب آموزشی‌[Delphi 3دلفی]3 (1377) / اوزیر ، دن، نویسنده

کاربران آنلاین :0