دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مهمیانی آنه گلدی (1327- ریاضی عمومی 1 (رشته ریاضی) (1327- ریاضی عمومی 1 (رشته ریاضی)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
جامعترین راهنما و حل المسائل فراگیر - پیام نور (1387) / مهدوی پور ، مهدی (1359)، نویسنده

کاربران آنلاین :0