دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : زاویر پاچیکو

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Delphi 5 [five]: developer's guide (1381 = م‌2003) / پاچیکو ، زاویر، نویسنده
دلفی 6 (1381) / تیشیرا ، استیو، نویسنده

کاربران آنلاین :0