دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جانیس گیلیسپی مزیدی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
زبان اسمبلی (1379) / مزیدی ، محمدعلی، نویسنده
طراحی کامپیوترهای شخصی و مدارهای واسط (1378) / مزیدی ، محمدعلی، نویسنده
مدارهای واسط طراحی و ارتباط (1379) / مزیدی ، محمدعلی، نویسنده
میکروکنترلر 8051 با زبان اسمبلی و C (1385) / مزیدی ، محمدعلی، نویسنده
میکروکنترلر 8051 (1380) / مزیدی ، محمدعلی، نویسنده

کاربران آنلاین :0