دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : خسرو مالک نژاد (1323)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
محاسبات عددی (1369) / بابلیان ، اسماعیل (1325)، نویسنده
محاسبات عددی (1374) / بابلیان ، اسماعیل (1325)، نویسنده

کاربران آنلاین :0