دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : اصغر کرایه چیان (1323)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آنالیز عددی 1 برای دانشجویان علوم و مهندسی (1387) / کرایه چیان ، اصغر (1323)، نویسنده
مبانی آنالیز عددی برای دانشجویان علوم و مهندسی (1392) / کرایه چیان ، اصغر (1323)، نویسنده
محاسبات عددی برای دانشجویان علوم و مهندسی (1386) / کرایه چیان ، اصغر (1323)، نویسنده
معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها (1373) / کرایه چیان ، اصغر (1323)، نویسنده

کاربران آنلاین :0