دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : ابراهیم رضائی نیک

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ارائه مدل زمان بندی پروژه تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار سناریو محور (مطالعه موردی: پروژه های عمرانی) (1393) / خاور ، حدیثه، نویسنده
ارائه یک مدل چندهدفه فازی برای انتخاب پروژه‌های عمرانی در بخش وعمومی (موردمطالعه:بخش عمومی ایران) (1395) / گنجلو ، عطا، نویسنده
ارائه مدل یکپارچه جهت انتخاب و زمان‌بندی پروژه‌ها در شرایط عدم قطعیت (1393) / مولوی ، فریبا، نویسنده
ارائه مدلی جهت ارزیابی و رتبه‌بندی اقدامات کاهش ریسک زنجیره تامین بر اساس تکنیک‌های تصمیم گیری چند شاخصه در محیط فازی (مطالعه موردی: شرکت سازه‌های هیدرولیک) (1396) / بهارستانی ، پدرام، نویسنده
ارائه مدلی دو هدفه برای ارزیابی و انتخاب اقدامات کاهش ریسک پروژه با استفاده از رویکرد استوار (1393) / توسلی اصطهباناتی ، محمد جواد، نویسنده
ارائه ی یک مدل برنامه ریزی تولید چندهدفه استوار با رویکرد سناریو محور در محیط عدم قطعیت (1395) / اسدی زیدآبادی ، سپیده، نویسنده
ارزیابی و بهبود کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی با استفاده از رویکرد تلفیقی داده‌کاوی و توسعه عملکرد کیفیت (مطالعه موردی: اتوبوسرانی مشهد) (1395) / کیانیان ، علیرضا، نویسنده
بررسی مسئله مسیریابی خودروهای حمل پسماند با تخلیه و بارگیری متعدد و ناوگان ناهمگن به همراه مطالعه موردی (1395) / گوهری ، مائده، نویسنده
تعیین الگوی بهینه کشت با استفاده از برنامهریزی تجدیدپذیر)De Novo(چندهدفه و الگوریتم ژنتیک در محیط فازی: به همراه مطالعه موردی (1396) / ربانی ، رحمان، نویسنده
توسعه دانشگاه با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای و دیمتل در محیط فازی (مطالعه موردی: دانشگاه جامع علمی-کاربردی مدیریت صنعتی) (1397) / مقیمی شهری ، هدی، نویسنده
توسعه مدل‌های انتخاب شرکت و تخصیص اثر بخش بودجه تبلیغاتی در شرایط عدم قطعیت (1394) / فاضلی ، نیما، نویسنده
زمانبندی پروژه با محدودیت منابع و استفاده از زنجیره بحرانی در محیط فازی (مطالعه موردی: طراحی و ساخت توربین‌های بادی کوچک مقیاس) (1395) / صادق پور ارمی ، محمدرضا، نویسنده
سنجش آمادگی دانشگاه برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با دانشجو (SRM) با استفاده از روش های تصمیم گیری و تکنیک های آماری (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی سجاد) (1396) / غیبی ، تکتم، نویسنده
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان‌های پروژه‌محور و رتبه‌بندی سازمان‌ها با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه فازی (مطالعه موردی: شرکت‌های مستقر در مراکز رشد یکی از سازمان‌های نظامی مشهد) (بهار 95) / امینی ، سلیمان، نویسنده
مدلسازی و حل مسأله زمانبندی پروژه چند هدفه چند حالته با محدودیت منابع با رویکرد احتمالی (1395) / هژبر لطف آبادی ، محسن، نویسنده

کاربران آنلاین :0