دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : امیرالدین صدرنژاد (1333)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
نظریه خمیری در خاک و الگوسازی (1390) / صدرنژاد ، امیرالدین (1333)
سدهای خاکی و تحلیل عددی آن (1384) / صدرنژاد ، امیرالدین (1333)، نویسنده
مبانی روش اجزائ محدود در دینامیک سازه‌ها (1384) / صدرنژاد ، امیرالدین (1333)، نویسنده
مهندسی پی (1384) / صدرنژاد ، امیرالدین (1333)، نویسنده

کاربران آنلاین :0