دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : داود رفیعی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (1394) / جهانی ، علیرضا (1360 -)
ارتقاآ و نگهداری کامپیوترهای شخصی (1377) / شولر ، اولریش (1960)، نویسنده
مبانی کامپیوتر (1373) / رفیعی ، داود، نویسنده

کاربران آنلاین :0