دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : Murray R Spiegel

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Mathematical handbook of formulas and tables (1968) / Spiegel ، Murray R، نویسنده
Real variables (1969) / Spiegel ، Murray R، نویسنده
Schaum's outline of theory and problems of advanced calculus (1963) / Spiegel ، Murray R، نویسنده
Schaum's outline of theory and problems of advanced mathematics for engineers and scientists (1971) / Spiegel ، Murray R، نویسنده
Schaum's outline of theory and problems of vector analysis and an introduction to tensor analysis (1959) / Spiegel ، Murray R، نویسنده
Schaum`s outline of theory and problems of fourier analysis with applications to boundary value problems (1974) / Spiegel ، Murray R، نویسنده
Schaum’s outline of theory and problems of advanced calculus (c2002) / Wrede ، Robert C، نویسنده
Theory and problems of probability and statistics (1975) / Spiegel ، Murray R، نویسنده

کاربران آنلاین :0