دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : فرانک اینکروپرا

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
انتقال حرارت (1394)
مقدمه ای بر انتقال گرما (1389) / اینکروپرا ، فرانک، نویسنده
تشریح کامل مسائل مقدمه‌ای برانتقال حرارت (1384) / اینکروپرا، نویسنده
مقدمه ای بر انتقال گرما (1390) / اینکروپرا ، فرانک، نویسنده
مقدمه‌ای بر انتقال گرما (1379-) / اینکروپرا ، فرانک، نویسنده

کاربران آنلاین :0