دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : جعفر بلوریبزاز

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مطالعه آزمایشگاهی عملکرد سیستم‌های ترکیبی دیوار حائل طرهای انکراژ و دیوار حائل طرهای خاک مسلح / صبور داودیان ، سید مجتبی، نویسنده
پی‌های سطحی (1385) / داس ، براجا (1941)، نویسنده

کاربران آنلاین :0