دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : NA2542/35

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
اتمسفر (1394) / تسومتور ، پتر (1943 - م)
انسان طبیعت معماری (1388) / گلپرور‌فرد ، نازنین (1358 -)
انسان، طبیعت، معماری با نگاهی به ملاحظات اکولوژیکی و طراحی طبیعی (1395) / روستایی ، فاطمه (1359 -)
معماری زیست‌مبنا (1388) / محمودی‌نژاد ، هادی (1361 -)، نویسنده
معماری همگون با ساختارهای گیاهی (1394) / باهامون ، الخاندرو (1972 - م)
معماری زیست‌مبنا (1395) / محمودی‌نژاد ، هادی (1361 -)، نویسنده

کاربران آنلاین :0