دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معاونت آموزش، کمیته ارتقا کیفیت

واقع در: مشهد

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مدیریت جامع کیفیت در اسلام (1383) / حسن زاده دلوئی ، اسدالله (1337)، نویسنده

کاربران آنلاین :0