دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: نشر اتحاد

واقع در: [تهران‌]

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
سیستمهای اطلاعاتی مدیریت‌[M. I. Sام‌. ای. اس‌] (- 1372) / مومنی ، هوشنگ، نویسنده
برنامه‌نویسی عملی با[Fox Pro 2.6aفاکس پرو 6/2آ] (1375) / جردکانی ، حسین (1340)، نویسنده

کاربران آنلاین :0