دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: پوران پژوهش

واقع در: تهران

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
معادلات دیفرانسیل (1392) / حاجی جمشیدی ، فرزین (1330)، نویسنده
تحقیق در عملیات (1) (1385) / عالم تبریز ، اکبر (1337)
7 آزمون ارشد مجموعه مهندسی کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر (1391) / یوسفی ، هادی (1354 -)
استاتیک (1391) / نائی ، محمدحسن (1337)