دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد مشهد)

واقع در: مشهد

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
خودآموز اپراتوری کامپیوتر (1374) / جعفرنژاد قمی ، عین‌الله (1343)، نویسنده
ساختمان داده‌ها در C (1372) / تننباوم ، آرون، نویسنده

کاربران آنلاین :0