دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: وزارت نیرو ، کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

واقع در: [بی جا]

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
بهبود شرایط ایمنی سدهای موجود (1383) / طلوعی ، اسماعیل، نویسنده

کاربران آنلاین :0