دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
دانش واژه آینده پژوهی (1390) / اسلاتر ، ریچارد (1945- م)، نویسنده
کنترل کیفیت آماری پیشرفته (1393) / آتشگر ، کریم (1340 -)
مهندسی سیستم‌ها (1395) / حسینی مونس ، سیداحمد (1352 -)

کاربران آنلاین :0