دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تجهیزات پزشکی طراحی و کاربرد (1379 - 1386) / وبستر ، جان (1932)، نویسنده
مدیریت نگهداری و تعمیرات (1388) / داودپور ، حمید، نویسنده
تعامل باپیمانکاران جزء در کارگاههای عمرانی (1390) / حق کیش ، مسعود، نویسنده

کاربران آنلاین :0