دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: ستاد انقلاب فرهنگی، مرکز نشر دانشگاهی

واقع در: تهران

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مکانیک کلاسیک (1363) / کیبل، نویسنده
ترویج میدانهای کاهنربایی خارجی به خطوط انتقال (1362) / اسمیت ، آلبرت (1935)، نویسنده

کاربران آنلاین :0