دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران‌)، واحد تفرش

واقع در: تفرش

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مرجع کامل‌] Quick Basicکوئیک بیسیک‌] (1372) / نامروف ، استیون، نویسنده

کاربران آنلاین :0