دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: انتشارات علوم ایران: نویسه؛ رشت: اطایب

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تشریح جامع مسائل شبکه‌های کامپیوتری آندرو اس. تننباوم، دیوید‌ج. ودرال ویراست چهارم و پنجم (1390) / حبیبی لشکری ، آرش (1353)، نویسنده

کاربران آنلاین :0