دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: John Wiley & Sons

واقع در: بیجا

نتایج مرتبط با این ناشر

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Calculus (1969) / apostol ، Tom M، نویسنده
Introduction to IP and ATM Design and Performance (2000) / M Pitts ، J، نویسنده
Mobile and wireless design essentials (2003) / Mallick ، Martyn، نویسنده
Communication Systems for the Mobile Information Society (2006) / Sauter ، Martin، نویسنده
Compact and broadband microstrip antennas (2002) / Wong ، King-Lu، نویسنده
Solutions to skill-assessment exercises (2000) / Nise ، Norman S، نویسنده
Introductory electromagnetics (1991)
Electric Vehicle Technology Explained (2003) / Larminie ، James، نویسنده
Radio Frequency Circuit Design (2001) / ALAN DAVIS ، W، نویسنده
RFID Handbook (2003) / Finkenzeller ، Klaus، نویسنده
ANTENNAS FOR PORTABLE DEVICES (2007) / Ning Chen ، Zhi، نویسنده
MICROWAVE AND WIRELESS SYNTHESIZERS (1997) / Rohde ، Ulrich L، نویسنده
UMTS Security (2003) / Niemi ، Valtteri، نویسنده
Wireless Data Technologies (2003) / Dubendorf ، Vern A، نویسنده
Introduction to bayesian statistics (2004) / Bolstad ، William M، نویسنده

کاربران آنلاین :0