دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Prentic Hall

واقع در: nglewood Cliffs, N.J

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
System simulation (2006) / Gordon ، Geograffey (1924)، نویسنده

کاربران آنلاین :0