دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Prentice Hall: IEEE computer society press

واقع در: New Delhi: IEEE Press

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Real - Time systems design and analysis (1997) / Laplante ، Philip A، نویسنده

کاربران آنلاین :0