دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Wiley

واقع در: New York: IEEE Press

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Real - Time systems design and analysis (2004) / Laplanta ، Philip A، نویسنده

کاربران آنلاین :0