دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Marcel Dekker

واقع در: New York

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Handbook of optical design (c2004) / Malacara ، Daniel (1937)، نویسنده
Project scheduling handbook (c2004) / Hutchings ، Jonathan F، نویسنده
Satellite communication engineering (c2002) / Kolawole ، Michael O، نویسنده

کاربران آنلاین :0