دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Addision Wesley Longman, Inc

واقع در: Harlow; Reading =, MA

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Artificial intelligence (1998) / Luger ، Georg F، نویسنده

کاربران آنلاین :0