دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: John Wiley & Sons

واقع در: Chichester ; Hoboken, NJ

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Understanding UMTS radio network modelling, planning and automated optimisation (c2006) / Dohler, Mischa ; Aghvami, A

کاربران آنلاین :0