دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Prentiuce Hall

واقع در: Upper Saddle River, N. J

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Fundamentals of satellite communication (2005) / Raja Rao ، K. N، نویسنده

کاربران آنلاین :0