دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Newnes

واقع در: Oxford ; Boston

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Newnes guide to digital TV (2003) / Brice ، Richard، نویسنده
Electronic circuits (2002) / Tooley ، Michael H، نویسنده
Audio power amplifier design handbook (1996) / Self ، Douglas، نویسنده
RF components and circuits (2002) / Carr ، Joseph J، نویسنده
Embedded systems design (2003) / Heath ، Steve، نویسنده
Electrical and electronic principles and technology (c2003) / Bird ، J. O، نویسنده

کاربران آنلاین :0