دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Butterworths

واقع در: London ; Boston

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Principles of transistor circuits (1981) / Amos ، S. W. (Stanley William)، نویسنده
Dictionary of data processing (1981) / Maynard ، Jeff، نویسنده
Manufacturing assembly handbook (1989) / Lotter ، Bruno، نویسنده

کاربران آنلاین :0