دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: هله

واقع در:

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
معماری و باغ‌سازی اسپانیا در دوران اسلامی (1389) / اخوت ، هانیه (1362 -)
کاربرد هندسه و تناسبات در معماری (1390) / بمانیان ، محمدرضا (1337 -)
اطلاعات ضروری برای معماران (1389) / کوتاس ، دیمیتریس
معماری جهان اسلام (1390) / هواگ ، جان
برنامه ریزی و طراحی برای پیاده ها (1388)
انرژی‌های نو و شهر خورشیدی: (مهر مهر بر شهر ایرانی (1388) / بمانیان ، محمدرضا (1337 -)
ضوابط و مقررات طراحی استادیوم‌های ورزشی (1389) / گرجی ، یوسف (1343 -)
تهویه طبیعی در ساختمان‌ها (1389) / کلایون ، تامی (1972 - م)، نویسنده
معماری مساجد مدرن و معاصر: آسیا، اروپا، آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه (1389) / پورجعفر ، محمدرضا (1334 -)
باغ ایرانی از منظر بهشت قرآنی (1388) / محمودی‌نژاد ، هادی (1361 -)
مطلوبیت خیابان‌های شهری: نگرشی بر کیفیت فضایی و خوانایی خیابان‌های شهری (1389)
گرافیک‌های طراحی شهری (1386) / میدا ، بالی

کاربران آنلاین :0