دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

واقع در: تهران

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
بنیادهای هویت ملی ایرانی (1388) / احمدی ، حمید
آموختار (1389)
چشم‌اندازهای فرهنگی آموزش عالی (1395)
تشکلهای دانشجویی: به ضمیمه مجموعه قوانین تشکلهای دانشجویی (1389) / جاوید ، محمدجواد (1353 -)
جستارهایی در اخلاق پژوهش (1395) / فلاح ، رستم، نویسنده

کاربران آنلاین :0