دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: انتشار ات مرندیز

واقع در: مشهد

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
حسابداری شرکتها: مطابق با استانداردهای حسابداری ایران (1387) / ودیعی نوقابی ، محمدحسین (1344 -)

کاربران آنلاین :0