دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مدارهای منطقی پیشرفته (1393) / اکبری ، محمدکاظم
شناسایی سیستم (1388) / کراری ، مهدی (1337 -)

کاربران آنلاین :0