دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Perntice Hall

واقع در: Upper Saddle River

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Human resource management (1999) / دسلر ، گری، نویسنده

کاربران آنلاین :0